Střední Čechy, Praha
Nymbursko, Kolínsko

Výkopové práce

Úpravy terénů

Základy staveb

Bazény

KOMPLETNÍ PŘIPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ S PLATNÝM OSVĚDČENÍM

Vodovod

Kanalizace

Elektřina

Plyn

telefon  733 791 457

Základové pásy

Stavba velkého domu = hodně práce. Žádný problém! Provedena skrývka ornice a vyhloubení základových pásů.


Základové pásy foto-1Základové pásy foto-10Základové pásy foto-2Základové pásy foto-3Základové pásy foto-4Základové pásy foto-5Základové pásy foto-6Základové pásy foto-7Základové pásy foto-8Základové pásy foto-9